Загрози для екології та біорізноманіття

Хворий світ

Багатство світу прекрасне, але було б винятковим, якби не загрожувало. Майже кожен день ви чуєте новини, пов'язані з пошкодженням природи або практикою збереження. Хоча це завжди необхідно, вони стають більш нагальними і відчайдушними, тому що планета має негативний поворот.

Загрози екології
-Забруднення
Глобальне потепління
-Лесозагоювання
- Ерозія

-Тепличний ефект

Загроза - це ознака близькості шкідливого події і компрометує теперішнє. Це те, що відбувається з Землею. Над живими істотами вимальовується низка загроз, які загрожують їхньому виживанню та життю наступних мешканців.

Загрози можуть бути сформовані відповідно до того, що вони впливають. Таким чином, дикі тварини мають специфічні загрози, такі як незаконне полювання або знищення їх середовища існування, а ліси знаходяться в небезпеці через незмірно вирубування та урбанізацію. Однак деякі впливають на всі живі істоти і ресурси.

Вирубка лісів, ерозія, глобальне потепління та забруднення повітря, вода, повітря, ґрунт та сміття є найпоширенішими загрозами та потребують незабаром зупинки. Вони стають наслідками для ґрунту, і їхні наслідки відчуваються людьми і тваринами, але рослини також хворіють і в результаті помирають.

Однією загрозою є здатність викликати серйозні екологічні проблеми на міжнародному рівні. Сміття, яке невелика громада кидає у водах Тихого океану, тягнеться морськими течіями і накопичується разом зі сміттям, що надходить з інших частин світу, утворюючи масові накопичення пластмасових частинок та інших неорганічних матеріалів. Цей приклад відповідає так званому "острову сміття" і ілюструє силу, що конкретні дії в невеликому регіоні повинні зрости до непередбачених рівнів.

Чому світ загрожує?

Існує кілька факторів, які сприяли диверсифікації та збільшенню загроз. Одним з них є зростання населення, оскільки очевидно, що чим більше людей у ​​світі, тим більше потреби. Необхідно більше приміщень для будівництва будинків, збільшується попит на продукти харчування та збільшується обсяг побутових відходів.

Вплив людини на навколишнє середовище вимірюється від його екологічного сліду, який є мірою потреби людей у ​​природі. Вона являє собою кількість землі і моря, необхідні для забезпечення ресурсів для життя. В перших суспільствах екологічний слід скорочувався, оскільки люди використовували ресурси в основному для виживання, але сьогодні люди використовують Землю в 1,5 рази швидше, ніж можна відновити.

Знання загроз є частиною реалізації заходів щодо збереження. Настав час з'ясувати основні характеристики кожної загрози та усвідомити її наслідки.